Rosten er et deleid elvekraftverk i Sel kommune hvor Eidefoss har 24,5% eierandel. Total produksjon er ca. 206 GWh, hvorav 50 GWh eies av Eidefoss. Kraftverket sto ferdig i 2018, og består av tre fancisturbiner av svært forskjellig størrelse. Den største turbinen er hele seks ganger så stor som den minste, og årsaken er den store variasjonen i vannføring fra sommer til vinter i Lågen.