Nedre Tessa I

Produksjon: 36,4 GWh

Ytelse: 4,0 MW

Bygget: 1942

Nedre Tessa II

Produksjon: 112,8 GWh

Ytelse: 16,0 MW

Bygget: 1963

 

Nedre Tessa kraftverker er to vannkraftverk som ligger ved siden av hverandre i Tessand i Vågå kommune. Begge benytter vann fra Flugudammen som fylles av kraftverket Øvre Tessa og sideelvene Grove og Gjæsinggrove, men på ulike måter.

Det minste kraftverket, Nedre Tessa I med installert effekt 4,0 MW, er knyttet til Fluguhaugdammen gjennom kraftverket Midtre Tessa. Kraftverket besto av to eldre francisturbiner som ble satt i drift i 1942 og 1949 med 2,0 og 4,0 MW. I april 2019 havarerte det eldste aggregatet på 2 MW, noe som førte til investeringen i et helt nytt kraftverk med samme navn.

Det største kraftverket, Nedre Tessa II, med installert effekt 16,0 MW, er direkte knyttet til Flugudammen. Nedre Tessa II er en enkel francisturbin som ble satt i drift i 1963. Kraftverket er for øyeblikket under oppgradering.

Sammen produserer Nedre Tessa I & II ca. 135 GWh, noe som tilsvarer strømforbruket til 8 400 husstander.