Produksjon: 47,4 GWh

Ytelse: 13,9 MW

Fallhøyde: 121,0 m

Bygget: 2015

 

Smådøla er et vannkraftverk i Smådalen i Lom kommune. Kraftverket ble bygget for å utnytte den høye vannføringen fra Veooverføringen og elva Smådøla som løper ut i Tesse-magasinet. Det er installert tre francisturbiner på 9,5 MW, 3,2 MW, og 1,3 MW, tilsammen 13,9 MW. Årsproduksjonen er ca. 47,4 GWh. Kraftverket er bygget i fjell og ble ferdigstilt april 2015.