Produksjon: 315 GWh

Ytelse: 86 MW

Fallhøyde: 55,5 m

Bygget: 2020

 

Nedre Otta kraftverk er et helt nytt kraftverk på kommunegrensen mellom Sel og Vågå som ble idriftsatt våren 2020. Kraftverket eies av Eidefoss Vannkraft AS (50 %) og Hafslund E-CO AS (50 %). Fallhøyden på 55,5 meter og slukeevnen på 180 m3/s gir en installert effekt på 86 MW.

Kraftverket deler inntaksdam med Eidefossen kraftverk som er endret til et flom- og minstevannføringskraftverk.