Produksjon: 104,3 GWh

Ytelse: 16,0 MW

Fallhøyde: 163,6-176 m

Bygget: 1956 og 1963

 

Øvre Tessa kraftverk er et vannkraftverk i Tessand i Vågå kommune. 

Kraftverket ble bygget i 1956 og utvidet i 1963 med en ekstra francisturbin. Det er det eneste av de fire kraftverkene i Tessand som er bygget i fjell. Øvre Tessa var siste trinn i utbyggelsen av Tessa-kraftverkene, og førte til at hele fallhøyden mellom Tesse-magasinet og Vågåvatnet ble utnyttet.

Installert effekt er 16,0 MW og forventet årsproduksjon er litt over 100 GWh.