Produksjon: 97,6 GWh

Ytelse: 16,0 MW

Bygget: 1956

 

Øvre Tessa kraftverk er et vannkraftverk i Tessand i Vågå kommune. 

Kraftverket ble bygget i 1956 og modernisert i 1963 med bl.a. en ekstra francisturbin. Det er det eneste av de fire kraftverkene i Tessand som er bygget i fjell. Øvre Tessa var siste trinn i utbyggelsen av Tessa-kraftverkene, og førte til at hele fallhøyden mellom Tesse-magasinet og Vågåvatnet ble utnyttet.

Installert effekt er 16,0 MW og årsproduksjon er ca. 90 GWh, noe som gjør at Øvre Tessa er det største kraftverket i energimengde som eies av Eidefoss. Produksjonen er nok til å dekke strømbehovet til alle private husholdninger i Lesja, Dovre, Lom og Sel kommune til sammen.