Produksjon: 43,4 (177,0) GWh

Ytelse: 80,0 MW

Bygget: 2018

 

Rosten er et deleid elvekraftverk i Sel kommune hvor Eidefoss har 28 % eierandel. Total produksjon er ca. 177,0 GWh. Av dette tildeles Eidefoss 43,4 GWh (24,5%). Kraftverket sto ferdig i 2018, og består av tre fancisturbiner av svært forskjellig størrelse. Den største turbinen er hele seks ganger så stor som den minste, og årsaken er den store variasjonen i vannføring fra sommer til vinter i Lågen.