Produksjon: 89,4 GWh

Ytelse: 16,0 MW

Fallhøyde: 311,4 m

Bygget: 1963

 

Nedre Tessa II kraftverk består av én francisturbin og ble satt i drift i 1963. Aggregatet har størst installert effekt med sine 16,0 MW, og utnytter en fallhøyde tilsvarende Midtre Tessa og Nedre Tessa I til sammen. Kraftverket ble rehabilitert i 2019 og fikk oppjustert ytelsen.