Produksjon: 56,4 GWh

Ytelse: 9,4 MW

Fallhøyde: 149,5 m

Bygget: 2021

 

Nedre Tessa I er et vannkraftverk i Tessand i Vågå kommune. 

Kraftverket er helt nytt, og erstatter de første to aggregatene som ble bygget i 1942 og 1949 i første ledd i reguleringen av Tesse-vassdraget. Det nye kraftverket Nedre Tessa I er bygget med økt fallhøyde og slukeevne slik at kraftverket kan utnytte flomvann i år med mye nedbør og tilsig.