Produksjon: 59,9 GWh

Ytelse: 7,7 MW

Fallhøyde: 159,5 m

Bygget: 1954

 

Midtre Tessa er et vannkraftverk i Tessand i Vågå kommune. 

Kraftverket ble bygget i 1954, noen år etter at gamle Nedre Tessa I ble satt i drift. Midtre Tessa ble modernisert i 2018. Installert effekt er 7,7 MW med en årsproduksjon på ca. 60 GWh.
 
Kraftverket benytter vann fra Flugudammen som fylles av kraftverket Øvre Tessa og elvene Gjæsinggrove og Grove. Vannet som faller gjennom Midtre Tessa brukes videre i Nedre Tessa I.