Produksjon: 33,9 GWh

Ytelse: 12,6 MW

Bygget: 1983

 

Eidefossen er et elvekraftverk i Vågå kommune. Kraftverket ligger i elva Otta, ca. 2 km nedstrøms tettstedet Lalm. Installert effekt er på 12,6 MW og årlig middelproduksjon er ca. 33,9 GWh.

Dagens kraftverk ble satt i drift i 1983, men Eidefossen har en lang og viktig historie. Kraftproduksjonen startet allerede i 1916, men kraftverket fikk en vanskelig start. Byggingen ble tre ganger dyrere enn planlagt og det tok bare ett år før verket konkurs. Konkursen gjorde at nye eiere kom inn, og stasjonen kom i permanent drift igjen fra 1918. Den gamle stasjonen hadde to aggregater og en årlig produksjon på 10 GWh.

I 2020 ble Nedre Otta satt i drift og førte Eidefossen inn i et nytt kapittel. Eidefossen vil fremover bare utnytte vannet som Nedre Otta ikke har mulighet til, hovedsaklig minstevannsføring og flomvann.