Inviterer alle 10. klassinger i hele Nord-Gudbrandsdalen

Eidefoss-konsernet er en av de største arbeidsplassene i regionen og en anerkjent aktør i energibransjen. Konsernet arbeider i en bransje som er svært sentral for å få fart på det grønne skiftet – og den er mer spennende enn noen gang før.  

I framtida trenger vi ansatte med både yrkesfaglig og realfaglig bakgrunn for å videreutvikle oss, og vi ønsker med dette å stimulere ungdom i distriktet til å velge oss som arbeidsgiver. 

31. oktober -1. november inviteres alle 10. klassinger i hele Nord-Gudbrandsdal til fagdager med blant annet omvisning i Nedre Otta kraftverk.  
Disse dagene kommer representanter fra hele konsernet; Eidefoss Vannkraft AS, Eidefoss Fiber AS, Eidefoss Strøm AS og Fjellnett AS.  

Satsningen kombineres med Utdanningsmessa på Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta 31. oktober. På Utdanningsmessa får både elever, foreldre og lærere en unik mulighet til å bli kjent med yrkesmulighetene i hele Eidefoss. 

Ønsker et sterkere Eidefoss i framtida

- Våre mål er blant annet å være en viktig samfunnsbygger som har sterk regional identitet. Dette forutsetter god tilgang på dyktige folk, der vi i stor grad satser på å utvikle og bygge egen kompetanse. Vi har stor tro på at stimulering av dagens ungdom i regionen til å interessere seg for, og utdanne seg innenfor vår spennende bransje, vil bidra til å legge et godt grunnlag for å få et enda sterkere Eidefoss i framtida, sier konsernsjef, Hans Kolden. 
 
- Vi ønsker å være en attraktiv arbeidsplass for alle, og vi må ut og vise fram for våre ungdommer hva vi har å tilby av stillinger og kompetanse i dag, og hva vi trenger framover. Vi må sikre oss kompetanse og videre verdiskapning for framtida her i Nord-Gudbrandsdalen, sier seksjonsleder Personal, Synnøve Hagen.  

Kontakt oss gjerne

Hans Koldenadministrerende direktørmob 957 58678hans.kolden@eidefoss.no
Synnøve Hagenseksjonsleder Personalmob 971 12151synnove.hagen@eidefoss.no