Elvestrekningen fra Eidefossen dam og ned til Gudbrandsdalslågen er en del av et regulert vassdrag. Dette medfører at betydelige endringer i vannføring må påregnes.

Planlegges det aktiviteter i elven som forutsetter stabil vannføring, anbefaler vi at vår vaktperson i Vågå kontaktes slik at vi kan varsle dersom det skulle skje uforutsette hendelser som påvirker vannføringen.

Vakt kan nås på +47 612 38 205 eller +47 47 90 51 52.