Elvestrekningen fra Eidefossen dam og ned til Gudbrandsdalslågen er en del av et regulert vassdrag. Dette medfører at betydelige endringer i vannføring må påregnes.

Planlegges det aktiviteter i elven som forutsetter stabil vannføring, anbefaler vi at vår vaktperson kontaktes slik at vi kan varsle dersom det skulle skje uforutsette hendelser som påvirker vannføringen.

Vakt kan nås på +47 990 07 492.

 

NVE plutselig vannstrøm