Måleverdienene er timegjennomsnitt vist med tidspunktet de ble hentet inn. Kl. 07 viser da verdien fra kl. 06:00 til 07:00. Vår kraftpris er uten moms. For mer detaljer om strømpris i ditt område kan du besøke vårt strømselskap, Eidefoss Strøm, ved å trykke her.