Produksjon: 315 GWh

Ytelse: 86 MW

Bygget: Under konstruksjon

 

Nedre Otta blir et elvekraftverk i Otta-elven på grensen mellom Vågå og Sel kommune. Kraftverket er planlagt ferdigstilt våren 2020 og vil ha en årsproduksjon på 315 GWh, tilsvarende 20 000 husstander. Prosjektet har en kostnad på ca. 1,2 milliarder kroner og eies av AS Eidefoss (50 %), E-CO Energi (27 %) og Eidsiva Energi AS (23 %).

Nedenfor finner du en informasjonsvideo som viser hvordan kraftverket bygges.

 

Du finner også informasjon på prosjektets egen nettside https://nedreotta.no/ og du kan lese mer om fremdriften i statusmeldingene til høyre.