Produksjon: 315 GWh

Ytelse: 86 MW

Bygget: Under konstruksjon

 

Nedre Otta blir et elvekraftverk i Otta-elven på grensen mellom Vågå og Sel kommune. Kraftverket er planlagt ferdigstilt våren 2020 og vil ha en årsproduksjon på 315 GWh, tilsvarende årsforbruket til 20 000 husstander. Prosjektet har en kostnad på ca. 1,2 milliarder kroner og eies av Eidefoss Vannkraft (50 %) og Hafslund E-CO (50 %).

Kraftverket vil dele inntaksdam med Eidefossen kraftverk som, på grunn av lavere falløyde, kun vil produsere med det vannet som Nedre Otta ikke kan utnytte.

Nedenfor finner du en informasjonsvideo som viser hvordan kraftverket bygges, samt en tidslinje over fremdriften. 

 

Du finner også informasjon på prosjektets egen nettside https://nedreotta.no/.