Investering: 50 millioner kroner

Ytelse: 9,2 MW

Energi: 3400 husholdninger

Fredigstillelse: Januar 2021