Investering: 53 millioner kroner

Ytelse: 9,2 MW

Energi: 3400 husholdninger

Ferdigstillelse: April 2021