Energikonsernet AS Eidefoss er et selskap som produserer, overfører og selger fornybar energi samt bygger fiberbredbånd. Eiere er kommunene Vågå, Lom, Sel, Dovre og Lesja. Vi er i alt 100 ansatte i konsernet med 5 datterselskap og et hovedkontor lokalisert i Vågå sentrum.  AS Eidefoss er en attraktiv arbeidsplass med høy fagkompetanse, og har nyskaping og bærekraft i fokus.

Seksjonsleder Bygg og vassdrag

Eidefoss Vannkraft AS er et datterselskap i konsernet AS Eidefoss. Selskapet drifter i dag 7 kraftverk, og seksjon Bygg og vassdrag har ansvaret for en stor og variert portefølje av dammer, rørgater, fjellanlegg, bygninger, uteanlegg og veier m.m. Våre 22 ansatte brenner alle for fornybar kraft. Fagmiljøet vårt er meget kompetent, og vi deler gladelig vår ekspertise innad i konsernet. Selskapet har kontorer i konsernets hovedkontor. 

Søknadsskjema og utfyllende informasjon om stillingsutlysningen finner du i Webcruiter.

Søk på stillingen her

ArbeidsgiverEidefoss Vannkraft AS
ArbeidstedVågå
StillingstittelSeksjonsleder Bygg og vassdrag
Heltid/deltidHeltid
Stillingsprosent100 %
Webcruiter-ID4696114223
Søknadsfrist15.03.2024
OppstartEtter avtale

 

Arbeidsoppgaver

Det blir overlapp med nåværende seksjonsleder i en periode.

  • Personalansvar for 7 ansatte
  • Forvaltning av dammer og andre vassdragstekniske anlegg herunder drifte og ajourholde internkontrollsystemet, gjennomføre tilsyn og rapportering, planlegge og gjennomføre vedlikeholds- og rehabiliteringsprosjekter
  • Prosjektering, prosjektledelse og byggeledelse for bygge- og utviklingsprosjekter i Eidefoss Vannkraft og i konsernet (kraftverk, tunneler, bygninger, m.m.)
  • Utarbeide planer for drift, vedlikehold og rapporteringsoppgaver
  • Brannvernleder med ansvar for brannsikkerhet og gjennomføring av øvelser
  • Gjennomføre nødvendige innkjøp av varer og tjenester
  • Økonomioppfølging og rapportering
  • Eksterne og andre oppgaver etter behov

Din profil

Vi ønsker å komme i kontakt med deg som har mastergrad eller tilsvarende innen bygg. Utdannelsen skal være iht. NVEs krav for Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA). Erfaring fra VTA-arbeid blir vektlagt, men opplæring blir gitt. 

Du er positiv og engasjert, har gode samarbeidsevner og er løsnings- og resultatorientert med fokus på kvalitet og nøyaktighet. Samtidig er du kjent som en tydelig og motiverende leder med godt humør.

Vi tilbyr

  • Utfordrende arbeidsoppgaver
  • konkurransedyktige betingelser i en spennende og solid bedrift

Har du spørsmål om stillingen tar du kontakt med

Seksjonsleder TekniskJan Harald Bakkemob 95027076jan.harald.bakke@eidefoss.no
ProduksjonssjefTerje Sørliemob 91846547terjoe.sorlie@eidefoss.no

 

Søk på stillingen her