I april 2019 havarerte vårt eldste aggregat som var en del av kraftverket Nedre Tessa I på Tessand i Vågå kommune. Aggregatet hadde vært i drift siden 1942, og har i 75 år forsynet ca. 700 husholdninger i Norddalen med strøm. Eidefoss besluttet å ikke erstatte det gamle, og valgte heller å bygge et helt nytt kraftverk for å sikre en mer robust fremtid for Nedre Tessa I.

Det nye kraftverket er nå i byggefasen, og skal etter planen bestå av et enkelt aggregat på ca. 9,2 MW som er 50% større enn de to aggregatene som blir erstattet med en investeringskostnad på ca. 50 millioner kroner. Vannkraften vil være nok til å forsyne 3400 husholdninger med Dølastrøm gjennom hele året, og vil være viktig for forsyningssikkerheten i området.

Fremdriften for kraftverket har vært rask og effektiv, og planlagt idriftsettelse er april 2021.

 

Prinsippskisse (Nordplan)

Konsepttegning som viser den visuelle utformingen av det nye kraftverket (Nordplan)