AS Eidefoss er et konsern som produserer, distribuerer, selger fornybar energi og bygger fiberbredbånd. Eiere er Lesja, Dovre, Sel, Vågå og Lom kommuner. Vi er i alt 100 ansatte og hovedkontoret ligger i Vågåmo. Med energi utvikler vi framtida og vi skal oppnå vekst ved å utvikle nye og eksisterende forretningsområder.

Eidefoss Vannkraft AS er et datterselskap i konsernet AS Eidefoss. Selskapet drifter i dag 7 kraftverk, og seksjon Bygg og vassdrag har ansvaret for en stor og variert portefølje av dammer, rørgater, fjellanlegg, bygninger, uteanlegg og veier m.m.

Vi er med i Internship Gudbrandsdalen som ønsker å satse på unge krefter som viktige bidragsytere til regionen vår. Vi ønsker at de som studerer til en bachelor eller mastergrad og ønsker å bygge verdifull erfaring skal søke på internship gjennom dette programmet - i en region med spennende bedrifter, fantastisk natur og kort vei til det meste, enten du vil oppleve kultur, idrett eller jakt og fiske. Nord-Gudbrandsdalen er også i hjertet av de største nasjonalparkene i landet - Rondane, Jotunheimen, Dovrefjell, Dovre, Breheimen og Reinheimen.

Som en del av opplegget får du muligheten til å bygge nettverk med andre interns samtidig som du blant annet får delta på festivalen Rondaståk, være med på rafting, delta på felles fjelltur med fantastisk utsikt, samt oppleve Peer Gynt på Gålå og Humankapitalens dag. I tillegg vil du få muligheten til å besøke og bli kjent med andre bedrifter i området, og få innsikt i hvordan vi arbeider. Dette opplegget er tilpasset slik at studenter skal få benyttet sin teoretiske kompetanse i praksis, og vil være en veldig god forberedelse til yrkeslivet. Interns vil gjennom dette programmet få ansvar for oppgaver som er viktige for oss, og dermed veldig bra å ha på CV-en til senere. Vi håper at studentene som søker på dette programmet vil bli gode ambassadører for å velge vår region som framtidig bo- og arbeidssted. 

Vil du jobbe med vannkraftprosjekt i sommer?

Eidefoss Vannkraft søker etter en student som er i et studieløp på bachelor eller masternivå, som ønsker å delta i et seks ukers internship. Internshipet vil ha fokus på oppfølging av ett utbyggingsprosjekt innen vannkraft som starter opp våren 2024. Aktuelle studieretninger er innenfor bygg/anlegg eller vassdragsteknikk. Vi ser for oss å ansette en student som følger prosjektet Ula kraftverk i sommer. 

Søk på stillingen her

ArbeidsgiverEidefosss Vannkraft AS
ArbeidstedVågå
StillingstittelInternship - Prosjektlederassistent
Heltid/deltidHeltid
Stillinger1
Stillingsprosent100 %
AnsettelsesformSommerjobb i 6 uker
Webcruiter-ID4752986882
Søknadsfrist25. februar 2024

 

Arbeidsoppgaver

 • Være stasjonert på anleggs-sted store deler av tiden (Anleggskontor)
 • Følge tett opp arbeidene og skrive dagbok
 • Skrive ukerapporter og avviksregistrering
 • Følge opp HMS (Helse, miljlø og sikkerhet)
 • Sette seg inn i DML (Detaljplan for miljø og landskap) og påse at entreprenør følger opp planen
 • Følge opp alle miljørelaterte pålegg slik som:
  • Spesielt vernede arter (Alm, hengepiggfrø mm)
  • Ta vannprøver i borehullene og sende inn til analyse
  • Sjekk at det ikke blir fylt olje/diesel innenfor sikringssone for Sel grunnvannsfelt og sjekke at olje/diesel blir lagret forskriftsmessig (Oppsamling under med mer)
  • Påse at entreprenør holder seg innenfor inngrepsgrensene
  • Osv.
 • Være med/bidra på byggemøter
 • Følge opp masseregnskap og tilleggskrav sammen med oss

Kvalifikasjoner

 • Student i et studieløp mot bachelor eller master, helst minst 2-3 år ut i studieløpet, innenfor studiene for bygg/anlegg eller vassdragsteknikk
 • Erfaring fra teamarbeid
 • God i norsk språk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe i et spennende vannkraftprosjekt og få innsikt i hvordan et slik prosjekt gjennomføres
 • Tverrfaglig samarbeid innen bygg, miljø, HMS, maskin og elektro
 • Faglig bistand fra våre ansatte
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Mulighet til å bo i felles bolig sammen med andre internshiper
 • Gangavstand til jobben

Søknadsskjema og utfyllende informasjon om stillingsutlysningen finner du i Webcruiter.

Har du spørsmål om stillingen tar du kontakt med

Seksjonsleder TekniskJan Harald Bakkemob 95027076jhb@eidefoss.no

 

Søk på stillingen her